Anna Gunneström
Bild & Bokstav AB
Anna Gunneström
Timmermansgatan 43
118 55 Stockholm
0709-38 42 40
anna@bildochbokstav.se
Utbildad på Konstfack, Grafisk design & Illustration.
Har arbetat mycket med läromedel.
Exempel på produktioner: rapporter, verksamhetsberättelser, böcker, illustrationer, logotyper, grafiska profiler och hemsidor.
Kunder bl.a. inom folkrörelse och facklig verksamhet.
Kontor vid södra station på Södermalm.